in

Otomasyon Her Yerde

Otomasyon, insan girdisinin en aza indirildiği birçok teknoloji alanını kapsayabilen geniş bir terimdir.

Otomasyon, insan girdisinin en aza indirildiği birçok teknoloji alanını kapsayabilen geniş bir terimdir. Bu, iş süreci otomasyonu (BPA), BT otomasyonu, pazarlama otomasyonu ve endüstriyel otomasyon gibi işletmeye özgü türlerden her şeyi içerebilir. Ayrıca ev otomasyonu gibi kişisel uygulamaları da kapsar. Bu makale, BT otomasyonu ve BPA’nın işletmeye özgü ana otomasyon alanlarına odaklanmaktadır.

Otomasyon türleri hakkında düşünmenin bir yolu, onu karmaşıklık düzeyine göre (düşükten yükseğe) ayırmaktır.

“Otomasyon” teriminin, robotikle dolu gelişmiş üretim tesisleriyle sıkı bir şekilde ilişkilendirildiği bir dönem vardı. Bunun iş yeri otomasyonunun en önemli örneği olduğu doğru olsa da – insan emeğini makine emeğiyle değiştirme süreci – tek örnek olmaktan uzaktır. Otomasyon, yaygın yazılım uygulamalarındaki ince özelliklerden kendi kendine giden araçlar gibi daha belirgin uygulamaya kadar değişen, küçük ve büyük modern işletmelerde mevcuttur.

İşyeri otomasyonunun ekonomiyi nereye yönlendireceği konusunda çok fazla tartışma var, ancak gözlemciler bir konuda hemfikir olma eğiliminde: Trend sadece ivme kazanıyor. İnsan kaynakları yönetimi ve müşteri hizmetleri departmanları gibi her iş süreci, özellikle teknoloji daha sofistike hale geldikçe, otomasyon için masadadır. Sonuç ne olursa olsun, otomasyon şüphesiz işyerini ve aslında daha geniş ekonomiyi değiştirecektir. Tek soru, işyerini ne kadar büyük ölçüde dönüştürecek?

Daha gelişmiş otomasyonun itici gücü olarak makine öğrenimi

En karmaşık otomasyon seviyesi Yapay Zeka (AI) otomasyonudur. AI’nın eklenmesi, makinelerin karşılaştığı ve analiz ettiği geçmiş durumlara dayanarak “öğrenebileceği” ve kararlar alabileceği anlamına gelir.

Makine öğrenimi ve yapay zeka (AI), yeni “akıllı” otomasyon biçimleri sağlar. Yazılım öğrendikçe, daha uyumlu hale gelir. Bu teknolojiler, sadece temel, tekrarlayan görevler yerine üst düzey görevlerin otomasyonu için kapıyı açar.

Otomasyon, makinelerin bir zamanlar insanlar tarafından gerçekleştirilen görevlere veya aksi halde imkansız olacak görevlere daha fazla uygulanmasıdır. Makineleşme terimi genellikle insan emeğinin makinelerle basit bir şekilde değiştirilmesine atıfta bulunmak için kullanılsa da, otomasyon genellikle makinelerin kendi kendini yöneten bir sisteme entegre edilmesini ifade eder. Otomasyon, tanıtıldığı alanlarda devrim yaratarak ve modern yaşamın ondan neredeyse hiç etkilenmemiş bir yönüne odaklanmaktadır.

Ne düşünüyorsunuz?

Barış ULUSOY, Elektronik Mühendisi tarafından yazıldı.

T3 Otomasyon bilgi ve tecrübelerini endüstri ile paylaşmak ve hizmet vermek maksadıyla Fatih ALTINTAŞ tarafından 2006 yılında Sakarya’da kuruldu, 2011 yılında limited olarak kurumsallaşmanın temellerini atmış oldu. Taahütlerini yerine getiren, sorumlu, güvenilir, insana önem veren, yenilikçi ve müşteri odaklı iş anlayışı ile yüksek standartlarda hizmet veren, mutlu çalışanlara sahip bir şirket olmak. Müşteri odaklı iş anlayışıyla otomasyon çözümleri üreterek, hızlı, kaliteli ve ekonomik çözümler sunmaktır.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yükleniyor...

0

Poka Yoke Tekniği

Makine Görüşü Üzerine